KPI- Key Performance Indicators,  to kluczowe wskaźniki efektywności, obrazujące stopień realizacji założonych przez firmę celów.  Ich zastosowanie doskonali strategię firmy dzięki monitorowaniu stopnia realizacji założeń a także wspieraniu szybkiego decydowania i skutecznego ustalania priorytetowych działań. 

Funkcję tą często stosuje się do badania skuteczności kampanii marketingowych,  monitorowania wpływu ruchu odwiedzających na witrynach internetowych i działań podejmowanych przez użytkowników portali społecznościowych na wyniki sprzedaży. Firmy które decydują się wykorzystać  KPI potrafią skutecznie  zbadać stopień realizacji własnych celów strategicznych i planów. KPI przetwarza kompleksowe informacje  i redukuje ich ilość a wyniki reprezentowane są w zrozumiałej, przyswajalnej i użytecznej dla firmy formie przy użyciu mniejszej liczby danych.

Użycie KPI można to porównać do badania lekarskiego, gdzie kilka podstawowych i kluczowych parametrów człowieka mierzonych przez lekarza (takich jak ciśnienie krwi, rytm serca czy poziom cholesterolu) po przeanalizowaniu wpływa na diagnozę i dalsze decyzje odnośnie stanu pacjenta i ewentualnego leczenia.

Jak głosi ekspert ds.. zarządzania Peter Drucker, jeżeli można coś zmierzyć, to można tym zarządzać.

Strategia firmy

KPI zakłada mierzenie tylko kluczowych wskaźników, gdyż one odzwierciedlają stan firmy i stopień realizacji jej celów. Należy je  odpowiednio wyselekcjonować i wybrać wskaźniki najlepiej obrazujące poziom realizacji strategicznych celów (najczęściej kilka lub kilkanaście  kluczowych wskaźników).

KPI wyznaczone przez różnych autorów ze względu na wiele czynników mogą się różnić, trzeba więc odnieść wskaźnik KPI do firmy i jej wartości i wielu uwarunkowań takich jak branża w której działa badana firma, cele firmy.   Wskaźnik KPI on odnosić się do informacji kluczowych dla badanej firmy i zakładać realny cel który badana firma jest w stanie osiągnąć. jak również określać konkretny i realny okres czasu w którym firma będzie w stanie osiągnąć planowany rezultat.

KPI służy poszerzeniu wiedzy i wyników firmy i definiowaniu celów( zarówno strategicznych jak i operacyjnych) i strategii służących poprawie rozwoju badanej firmy.

KPI może też posłużyć firmie w zaprezentowaniu swoich osiągnięć  na zewnątrz, np. zewnętrznym udziałowcom danej firmy, lub aby wykazać jak działania firmy są zgodne z obowiązującymi daną firmę regulacjami odgórnymi. Wskaźnik PKI może również służyć firmie do monitorowania czy jej pracownicy zrealizowali założone cele i wskaźniki.