36% internautów wykorzystuje social media w celu obserwacji ulubionych marek

Udostępnij:

Ponad 36% użytkowników Internetu obserwuje różnego rodzaju marki poprzez ogólnodostępne social media. Co ma na celu ta interakcja? Przede wszystkim pozwala ona na uzyskanie dodatkowych informacji o danej marce, porad, informacji o nowych produktach, oraz promocjach. Takie informacje pozyskał dom mediowy UM, na podstawie przeprowadzonego badania rynku o nazwie Wave 9.

Z badań wynika, że media społecznościowe stanowią jedną z nieodłącznych części życia społecznego 42% spośród ankietowanych osób. Wskaźnik ten jest najwyższy w grupie osób w wieku 16-24 lat i wynosi 50%. Nieco mniejszy jest w grupie osób 25-34 i sięga nieco poniżej 50%.

Ankietowani Polacy, zapytani o platformę społecznościową, z której najczęściej korzystają, wskazywali Facebooka. Wskaźnik ten wyniósł 59,6%, podczas gdy na świecie jest niższy i wynosi 45,7%. Na drugim miejscu uplasował się You Tube (37,3%). Kolejno za nim znalazły się WhatsApp (11,4%), Instagram (8,4%), Snapchat (6%) oraz Twitter (4,6%).

Dokładnie 36,3% ankietowanych Polaków przyznaje się do regularnej obserwacji marek poprzez social media. Badania pomogły określić powody tych interakcji. Respondenci mogli wybrać najwyżej trzy odpowiedzi. Najczęściej wybieraną okazała się ta twierdząca, że media społecznościowe stanowią dla nich źródło pomocy oraz porad (40,6%). Kolejną było pozyskiwanie najnowszych informacji dotyczących produktów (39%). Zaraz za nimi znalazła się możliwość zdobycia najnowszych informacji (37,3%).

Korzystanie z mediów społecznościowych

25% ankietowanych osób twierdzi, że tego typu portale dają im szansę wyrażenia własnej opinii i podzielenie się dotychczas zdobytymi doświadczeniami. Niewiele mniej, bo 23,6% badanych chciałoby w ten sposób móc wpływać na markę i jej produkty. Z kolei 21% osób chciałoby wykorzystać media społecznościowe w celu uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania i pogłębić wiedzę na konkretne tematy.

Jednym z pytań, na które odpowiadali ankietowani, było to dotyczące rodzaju treści, którymi byliby skłonni dzielić się poprzez media społecznościowe. Ich odpowiedź najczęściej, bo aż w 31,3% dotyczyła treści rozrywkowych. Kolejną pozycję zajęły tematy użyteczne, będące dla innych poradami (26,7%). Na trzecim miejscu znalazły się informacje użyteczne (26,1%).

Zarówno polscy internauci (61%), jak i zagraniczni użytkownicy social media (60,1%) są zdania, że reklamodawcy powinni ponosić koszty związane z wynagrodzeniem osób, udzielających im swoich danych osobowych. 1/3 ankietowanych nie ma nic przeciwko śledzeniu swoich działań online, pod warunkiem otrzymywania bardziej spersonalizowanego contentu.

Badanie dotyczące interakcji społeczeństwa z social media zostały przeprowadzone w 2017 roku. Odpowiedzi udzieliło wówczas 52 326 osób, pochodzących z 78 krajów. Dowodzi to istnienia 1,5 miliardowej grupy aktywnych użytkowników Internetu w przedziale wiekowym 16-54 lat.