Kluczowe wskaźniki efektywności - cele a e-marketing

Udostępnij:

Dosłownie każdy marketer, który prowadzi działania marketingowe albo e-marketingowe musi określić cele oraz kluczowe wskaźniki efektywności określone jako KPI. Z pomocą tego będzie można osiągnąć zdecydowanie lepsze cele. Jak podaje nam wikipedia te wskaźniki mają stać się kwantyfikacją stanu wybranego elementu w projekcie w taki sposób, że można oceniać postęp i podejmować korekty.

KPI a cele

Serwis internetowy danej firmy albo marki ma za zadanie określać cele jakie będzie trzeba spełniać. Owe cele powinny wypływać z tego jaką strategię ma dana firma. Prosto będzie to wyglądać. Jeśli chodzi o definiowane cele wygląda to za zadanie, które będzie można bez większych problemów skutecznie osiągnąć. Jeśli chodzi o definiowanie celów zaczyna się od kwestii strategicznych. Następnie określamy cele operacyjne, które muszą spełniać tutaj zadania określone jako SMART:

S jak Simple - konkretne

M jak Measurable - mierzalne

A jak Achievable - odpowiednie

R jak Relevant - realistyczne

T jak Timely defined

Działania marketingowe

Każdy cel jaki ma być realizowany powinien mieć przypisaną wartość, która będzie określać nasze KPI. To wartość liczba określać będzie ewentualne powodzenie tych kampanii jakie mają być realizowane. Chodzi między innymi o to czy będzie odpowiedni poziom zwrotu z inwestycji marketingowych

KPI w e-marketingu

Jeśli chodzi o cele e-marketingu będzie można wyszczególnić kilka kluczowych rodzajów wskaźników wydajności KPI, które najprościej będzie określać w oparciu o analityczne narzędzia między innymi Analytics.

Obecnie mamy wiele takich elementów, które w ramach wskaźników KPI będą sprawdzane i skrupulatnie kontrolowane.

Można tutaj mówić o nowych wizytach na stronie, wizytach powtórnych, odwiedzinach na stronie, bada się również czas jaki taki potencjalny klient na naszej stronie zdecydował się spędzić. To szansa na ocenę jak to dokładniej wygląda, na co można liczyć jak wiele osób będzie zostawiało swoje dane na naszej stronie. Pośród tych wskaźników będą również te elementy, które umożliwią ocenę sprzedaży oraz tego jak wiele zamówień decyduje się składać klient.

Można oceniać również wskaźnikami jak wysokie było średnie takie zamówienie, ile firma mogła na nim zarobić. Wysokość zamówionego produktu, kwestię czasu zamówień. Realizacja odpowiedniej analizy w tym zakresie to sprawa o bardzo dużym znaczeniu. Wzięcie pod uwagę tych wszystkich wskaźników KPI, które dadzą określić działalność w oparciu o możliwe zyski będzie to najlepsza szansa na to, by ocenić jaki zysk się wypracuje.

Socialmedia

Warte uwagi

Dlaczego warto definiować cele? cz II

Jak wiadomo, strategia marketingowa może być nieco zmieniana, w zależności od tego jakie rezultaty przynosi. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest założenie szczegółowych KPI...