Real time marketing i content marketing w sprzężeniu zwrotnym

Udostępnij:

Real time marketing oraz content marketing – to tym dwóm pojęciom prasa branżowa poświęca coraz więcej uwagi. Mimo iż pojęcia te są omawiane zupełnie osobno, stanowią one elementy tej samej układanki – strategii marketingowej ukierunkowanej na wzbudzenie zainteresowania odbiorcy.

W jaki sposób najlepiej zachęcić potencjalnego klienta do zakupu? Kluczem do sukcesu jest zdobycie zaufania i zainteresowania danej osoby.

Proces ten opisywany jest przez schemat AIDA:

- przyciąganie uwagi (Attention),

- zdobycie zainteresowania (Interest),

- wzbudzenie pożądania (Desire),

- pokazanie klientowi, że nasz produkt jest mu potrzebny, dzięki czemu może dojść do akcji (Action).

Strategiami służącymi do osiągnięcia ostatniego z punktów schematu są właśnie real time marketing i content marketing.

Czym jest real time marketing?

Jest to zdolność do tworzenia działań marketingowych „tu i teraz”. Chodzi o to, by potrafić na bieżąco odpowiadać na określone zjawiska popkulturowe, a także poruszać tematy, którymi żyją nasi klienci. Sukces real time marketingu zależy od refleksu i umiejętności prowadzenia dyskusji z klientami.

Strategie marketingowe

Real time marketing jest częścią szerszej strategii content marketingowej, zaś ta jest częścią całościowej strategii marketingowej. Należy wiedzieć, że marketing treści oraz marketing w czasie rzeczywistym muszą opierać się na tych samych narzędziach, wykorzystywać ten sam język, a także promować podobny wizerunek marki. Obie strategie funkcjonują na zasadzie synergii – komunikacja z klientami jest źródłem wiedzy o ich zainteresowaniach i priorytetach. Dzięki zdobytym informacjom można tworzyć odpowiednie treści dla potencjalnych klientów, a następnie, przy pomocy narzędzi real time marketingowych, udostępniać je większej grupie ludzi. W ten sposób tworzy się marketingowe sprzężenie zwrotne.

Jak łączyć content marketing i real time marketing, by zwiększyć rozpoznawalność i popularność naszej marki?

Posiadając wiedzę o (potencjalnych) klientach, próbujemy dotrzeć do nich w możliwie jak najbardziej interesujący sposób. Posłużyć do tego mogą narzędzia real time marketingowe (social media, remarketing, reklamy Google AdWords itd.) oraz odpowiedni content, którego zadaniem jest zainteresowanie odbiorców (przykładem mogą być infografiki, blogi, podcasty czy webinaria).

Aby efektywnie łączyć wykorzystywane kanały komunikacji, by jednocześnie być w stałym kontakcie z klientem i dostarczać mu ciekawych treści można prowadzić swój profil w mediach społecznościowych. Sposobem komunikowania się i zaintresowania leada jeast chociażby udostępnianie na profilu w socialmediach linków do artykułów na blogu.

Socialmedia

Warte uwagi

Dashboard KPI, czyli jak wyznaczać i...

Wyznaczanie celów, oraz mierzenie poziomu ich zrealizowania, jest koniecznym elementem pracy, którą wykonuje marketer. Dashboard KPI w systemie iPresso to narzędzie, które umożliwia...