Jak wiadomo, strategia marketingowa może być nieco zmieniana, w zależności od tego jakie rezultaty przynosi. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest założenie szczegółowych KPI, które pozwolą nam zweryfikować aktualny stan przedsięwziętych działań.

Dzięki temu właśnie, w sytuacji gdy zauważymy, że na półmetku naszej kampanii, wyniki różnią się od tych przewidywanych wcześniej, dostajemy czas na to, by jeszcze bardziej zintensyfikować nasze działania marketingowe. W ten sposób, zaplanowany wzrost odwiedzin na stronie wciąż może zostać osiągnięty, mimo początkowych trudności.

Natomiast w sytuacji, gdy już w połowie miesiąca można dostrzec, iż założony sobie wcześniej cel, a zatem przykładowy wzrost liczby odwiedzin, zostanie osiągnięty, otrzymujemy szansę na podjęcie ważnych decyzji. Mogą one dotyczyć chociażby zmiany planu działania, w taki sposób, aby część akcji przesunąć na kolejne miesiące trwania kampanii marketingowej.

Marketerzy powinni stale monitorować KPI, gdyż zdobyta w ten sposób wiedza, daje im możliwość właściwego kierowania poszczególnymi działaniami oraz ich ewentualnego modyfikowania. Wyznaczenie tego rodzaju wskaźników pozwala monitorować to na co dokładnie przeznaczane są fundusze oraz czy osiągnięte rezultaty takich działań są zadowalające. Jeśli dobrze zdefiniujemy nasze cele, łatwiej będzie je zrealizować.

Jak osiągnąć zamierzony rezultat

Bardzo ważne w tym przypadku jest wyznaczenie sobie odpowiedniego celu, który musi być konkretny i realistyczny, ale również mierzalny. Należy także określić ramy czasowe, w których powinien on zostać osiągnięty. Celem nie może być zatem po prostu wzrost odwiedzin na stronie, ale na przykład wzrost odwiedzin o konkretny procent w przeciągu określonego czasu.

Jeśli chcemy zastosować konkretny KPI, przede wszystkim musi być on mierzalny. Co więcej, wybrany wskaźnik, musi również zostać powiązany z tym jakie są oczekiwane przez nas dochody, koszta oraz poziom konwersji. W przypadku zatem, gdy jako KPI zdecydujemy się monitorować oraz definiować wskaźnik odwiedzin na konkretnej stronie internetowej, musimy być pewni, iż właśnie ten czynnik jest powiązany z wynikami finansowymi naszej firmy. Natomiast jeśli na wzrost dochodów firmy wpływa chociażby liczba osób obserwujących nasz fanpage na Facebooku, to właśnie ten czynnik powinien przez nas zostać zdefiniowany jako KPI.

Dzięki wykorzystaniu Key Perfomance Indicators, firma może w łatwiejszy sposób osiągnąć obrane przez siebie cele strategiczne. Precyzyjne określenie wskaźników, może bowiem w tym przypadku wpłynąć na lepszą optymalizację naszych działań marketingowych.