W jaki sposób MA pomaga zwiększyć efektywność pracy zawodowego marketera - raporty

Udostępnij:

Jak wspomniano w jednym z pisanych w ostatnim czasie naszych artykułów, system iPresso już w momencie budowania swojej bazy umożliwia marketerom zaoszczędzenie czasu i przerzucenie swojej uwagi w dużej mierze na tworzeniu strategii, aniżeli na wykonywanym ręcznie i powtarzalnym robieniu wszystkich niezbędnych działań.

Inna istota funkcją owego sytemu, która pozwala na zmaksymalizowanie efektywności pracy wykonywanej przez marketera są raporty - zarówno te, które związane są z danymi kontaktowymi ( chociażby przekrój demograficzny ), demonstrujące w jakim stopniu realizowane są wcześniej wyznaczone cele ( chociażby raporty KPI ), czy mające związek ze statystykami konkretnej kampanii ( chociażby raporty pochodzące z wysyłania e-maili ). 

Przekrój demograficzny

Przekrój demograficzny jest jedną z bardzo ważnych funkcji o charakterze statystycznym wyżej wymienionego systemu iPresso, która pozwala na zapoznanie się z istotnymi cechami, a także atrybutami wszystkich kontaktów. 

Opcja ta daje możliwość przeprowadzenia szczegółowej analizy dotyczącej bazy wszystkich kontaktow, aby określić czy występują grupy kontaktów i pewne zależności pomiędzy nimi. Daje także możliwość ich  określenia w sposób procentowy w stosunku do całej bazy. 

Przekrój demograficzny daje możliwość: 

Całościowej analizy dotyczącej zgromadzonej bazy ze względu na możliwość występowania grupy kontaktów i współwystępujących zależności pomiędzy nimi.                            

Określenia w sposób procentowy wielkości wszystkich grup kontaktów w odniesieniu do całej dostępnej bazy.            

Możliwość zestawienia ze sobą pewnej, większej ilości plusów, które określają każdą z grup za pomocą niezbyt skomplikowanych tabel o charakterze przestawnym.                                                  

Generowanie raportów o charakterze szczegółowym i ich przedstawianie za pomocą różnych wykresów. 

Raporty KPI 

W każdej firmie określane są pewne cele, które najlepiej by było osiągnąć. Stopień, w jakim te postanowienia zostały zrealizowane można mierzyć za pomocą tzw. kluczowych wskaźników dotyczących efektywności ( Key Performance Indicators - KPIs). Tego rodzaju wskaźniki dają możliwość sprawdzenia, czy określone cele są realizowane i w jakim czasie ta realizacja przebiega. 

Raport z działania

Zastosowany w systemie iPresso Dashboard KPI daje możliwość na sprawdzanie w jakim stopniu realizowane są określone zadania - a to pozwala na szybkie decydowanie, zakładanie  właściwych priorytetów działaniom i dbanie o rozwijanie i udoskonalanie strategii dotyczącej rozwoju firmy. Takie rozwiązanie pozwala na dostarczenie wiadomości na temat skuteczności wszystkich kampanii reklamowych, przeglądaniu stron dotyczących firmy, czy popularności naszej firmy w mediach o charakterze społecznościowym. 

Natychmiastowa reakcja na niezbyt korzystne trendy i dosyć szybkie zoptymalizowanie wszystkich działań, lub uzyskiwanie określonych efektów jest możliwe dzięki dostępowi do bardzo szczegółowych danych, dotyczących wszystkich zadań. 

Raporty z wysyłek 

System iPresso daje swoim użytkownikom możliwości odnośnie wielokanałowej komunikacji z ewentualnymi i aktualnie posiadanymi klientami. 

System ten daje możliwość zmierzenia poziomu dotyczącego konwersji wszystkich wysyłek ( odczytu, klikania w odnośniki, odbioru ), dzięki czemu dostarcza osobie wysyłającej wiedzę w zakresie poziomu zainteresowania potencjalnych odbiorców wysyłanymi im wiadomościami. Z danymi odnośnie efektów, które pojawiły się w wyniku przesłania maili można zapoznać się za pomocą przygotowanych wykresów, lub tak zwanego lejka konwersji.  

Dzięki dostarczaniu danych przez owy system, marketer może dowiedzieć się między innymi kto odebrał wysłanego maila i które z dołączonych do niego odnośników były najczęściej klikane. Dostanie także wszelkie informacje o tym, w jakich godzinach potencjalni odbiorcy najczęściej otwierają danego maila. 

Raporty zbiorcze ze zrobionych wysyłek dają możliwość wygodnego przeglądania wyników i porównywania wszystkich wysyłek, takich jak e- maile, smsy, czy wiadomości o charakterze głosowym. Marketerzy dzięki temu w bardzo szybki sposób zorientują się w skuteczności co do własnych działań. I będą mieli możliwość zoptymalizowania wszystkich kampanii.