Design dla przedsiębiorców: program finansowania projektów i badań

Udostępnij:

Design dla przedsiębiorców to wspólny projekt ośmiu europejskich partnerów współpracujących w celu promowania projektowania jako narzędzia innowacji skoncentrowanych na użytkowniku. Program ma na celu pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom w tworzeniu nowocześniejszych produktów i usług, osiąganiu większych zysków i szybszym rozwoju. Docelowo celem jest zwiększenie konkurencyjności europejskich MŚP.

Design dla przedsiębiorców: na czym polega program?

Projekt koresponduje z „Planem działania na rzecz innowacji opartych na wzornictwie” (2013) Komisji Europejskiej, który stwierdza, że: „Bardziej systematyczne wykorzystanie wzornictwa jako narzędzia innowacji zorientowanych na użytkownika i zorientowanych na rynek we wszystkich sektorach gospodarki, uzupełniające badania i rozwój, poprawiłoby europejską konkurencyjność. Analizy wkładu wzornictwa pokazują, że firmy, które strategicznie inwestują we wzornictwo, by być bardziej dochodowym i szybciej się rozwijać”. Design dla przedsiębiorców pozwala na sfinansowanie prac projektowych i wdrożenie nowoczesnego produktu lub usługi. Cała wartość projektu, jeśli chodzi o koszty kwalifikowane, wynosi 60000 zł - 1500000 zł. Zaś maksymalne dofinansowanie to 1 125 000 zł. Program wymaga wkładu własnego w wysokości minimum 15% całości dofinansowania. Program jest realizowany w Polsce z wyłączeniem Makroregionu Polski Wschodniej.

Priorytetem programu jest opracowanie przez przedsiębiorców nowego lub ulepszenie starego wzornictwa, co pozwoli na wprowadzenie na rynek produktu o innowacyjnym charakterze. W ramach uzyskanych środków część z nich możemy przeznaczyć na koszty wdrożenia inwestycji. Pieniądze możesz przeznaczyć na usługi w zakresie procesu wzorniczego. Audytu wzorniczego i zamówienia analizy otoczenia rynkowego. Ostatecznie środki można zainwestować w przygotowanie odpowiedniej strategii, która określi postępowanie przy wdrażaniu projektu. Dofinansowanie nie może być natomiast wykorzystane na zakup środków trwałych na etapie projektowania. Można je natomiast wykorzystać na ten cel już przy samym wdrażaniu projektu.

pozyskiwanie dotacji unijnych

Jak zdobyć finansowanie w ramach programu Design dla przedsiębiorców?

O dofinansowanie w projekcie design dla przedsiębiorców mogą się ubiegać miko przedsiębiorstwa, a także małe oraz średnie firmy. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski. Wysokość dofinansowania w dużej mierze zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu. W ramach programu mikro przedsiębiorstwa i małe firmy uzyskują premię 20%, a średnie firmy – 10%.

O środki można wnioskować samodzielnie. Jednak kluczem do uzyskania dofinansowania jest właściwe wypełnienie wniosku. Nie każdy przedsiębiorca ma odpowiednią wiedzę, jeśli chodzi o sposób pozyskiwania środków unijnych, a tym bardziej ich odpowiednie rozliczenie. Dlatego zwłaszcza początkujący przedsiębiorcy powinni skorzystać z profesjonalnej pomocy przy pisaniu wniosku i rozliczaniu całego projektu. Wykwalifikowany specjalista może nam pomóc na wiele sposobów. Przede wszystkim przygotować wniosek i ustalić, czy jako podmiot gospodarczy kwalifikujemy się do korzystania z dofinansowania. O ile samodzielne napisanie wniosku, może być dla nas poważnym problemem, z którym jednak jesteśmy w stanie sobie poradzić, korzystając na przykład z Internetu, to o wiele ważniejsze jest samo rozliczenie projektu.

Wynika to z niezwykle restrykcyjnej polityki Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawidłowe i rzetelne rozliczenie finansowe projektów finansowanych przez unijne programy. Nawet drobna pomyłka może spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kar. Nie możemy liczyć, że uzyskamy zwrot finansowania, jeśli dotyczyć ono będzie nieudokumentowanych wydatków. Każdy zakup czy zamówienie usługi musi być związane z uzyskaniem faktury lub rachunku. Kolejnym zagrożeniem są wydatki, które w ramach danego projektu są niedozwolone lub nieprzewidziane. Także wtedy musimy liczyć się z odmową finansowania z programu. W ostateczności, przy popełnieniu poważnych błędów w rozliczeniu – możemy zostać zmuszeni do zwrotu wszystkich uzyskanych środków.

Dlatego najrozsądniejszym wyjściem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, zwłaszcza na tym etapie rozliczania środków unijnych. Specjaliści od programów unijnych mają odpowiednie umiejętności, co pozwala nam zyskać pewność, że nie stracimy środków z dofinansowania. Oprócz tego specjalista może nam też wskazać inne programy unijne czy źródła dofinansowania, z których mogłaby skorzystać prowadzona przez nas firma, a jednocześnie wskazać potencjalne kierunki rozwoju.

Socialmedia

Warte uwagi

Big Data w Marketing Automation

Zgodnie z najnowszymi prognozami, rynek Big Data ma systematycznie wzrastać o 11,9% każdego roku, w związku z czym do roku 2020 jego wartość może wynosić 210 mld dolarów. A jak Big Data...