Księga rachunkowa i księga przychodów i rozchodów - co to takiego?

Udostępnij:

Posiadanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Istnieje wiele rodzajów rozliczeń: karta podatkowa; ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; pełna księgowość; księga przychodów i rozchodów. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to najpopularniejszy sposób rozliczeń dla małych przedsiębiorców. Udzielamy wszelkich informacji na temat tego typu rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

W jakim celu prowadzi się księgę przychodów i rozchodów?

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów jest bardzo ważne. Pozwala ona bowiem na wykazanie przychodów i kosztów. Oznacza to, że podatnik powinien śledzić wszystkie przychody ze sprzedaży produktów lub usług, a także wszelkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ta ewidencja podatkowa może być wykorzystana do określenia zobowiązań podatkowych wynikających z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu US może rozliczyć Państwa należności za określony okres.

Jak i kiedy należy założyć Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów?

SS 9 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawiera szczegóły dotyczące zakładania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Z informacji zawartych w SS 9 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że księgę należy otworzyć na 1 dzień każdego roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Te same zasady obowiązują przy otwieraniu księgi przychodów i rozchodów w przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Kto powinien prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów

Uproszczone prowadzenie księgowości w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów dostępne jest dla osób fizycznych, które uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pomoc w prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Możesz zdecydować się na współpracę z profesjonalistami, jeśli chcesz zaoszczędzić czas i mieć pewność, że Twoje rozliczenie podatkowe z Urzędem Skarbowym zostanie wykonane w sposób precyzyjny i terminowy.

Więcej porad z zakresu finansów i księgowości znajdziesz na https://ferbuy.pl/

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pełna księgowość to skomplikowany system prowadzenia ewidencji. Ważne jest, aby zlecić prowadzenie pełnej księgowości ekspertom z dziedziny finansów i rachunkowości.

Usługi te świadczone są przez biura rachunkowe:

  • - Ewidencja kont syntetycznych księgi głównej
  • - Ewidencja na kontach analitycznych
  • - Ewidencja pomocnicza
  • - Zestawienie obrotów i sald

Co warto wiedzieć o księgach rachunkowych?

Ustawa o rachunkowości zawiera szczegółowy wykaz wymieniający wszystkie podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmiotami tymi są m.in.

  • - Zarówno spółki cywilne, jak i spółki handlowe
  • - Osoby fizyczne, spółki osobowe, spółki cywilne i spółki jawne, jeżeli w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2.000.000 euro przychodów netto z towarów, produktów i operacji finansowych.
  • - Województwa, powiaty i gminy
  • - Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • - Jednostki organizacyjne, które działają na podstawie przepisów Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Oferty obejmują rzetelne i profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz usługi kadrowo-płacowe, takie jak sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie umów.