Księga rachunkowa i księga przychodów i rozchodów - co to takiego?

Udostępnij:

Posiadanie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Istnieje wiele rodzajów rozliczeń: karta podatkowa; ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; pełna księgowość; księga przychodów i rozchodów. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to najpopularniejszy sposób rozliczeń dla małych przedsiębiorców. Udzielamy wszelkich informacji na temat tego typu rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

W jakim celu prowadzi się księgę przychodów i rozchodów?

Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów jest bardzo ważne. Pozwala ona bowiem na wykazanie przychodów i kosztów. Oznacza to, że podatnik powinien śledzić wszystkie przychody ze sprzedaży produktów lub usług, a także wszelkie wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ta ewidencja podatkowa może być wykorzystana do określenia zobowiązań podatkowych wynikających z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu US może rozliczyć Państwa należności za określony okres.

Jak i kiedy należy założyć Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów?

SS 9 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawiera szczegóły dotyczące zakładania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Z informacji zawartych w SS 9 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, że księgę należy otworzyć na 1 dzień każdego roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Te same zasady obowiązują przy otwieraniu księgi przychodów i rozchodów w przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Kto powinien prowadzić Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów

Uproszczone prowadzenie księgowości w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów dostępne jest dla osób fizycznych, które uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pomoc w prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Możesz zdecydować się na współpracę z profesjonalistami, jeśli chcesz zaoszczędzić czas i mieć pewność, że Twoje rozliczenie podatkowe z Urzędem Skarbowym zostanie wykonane w sposób precyzyjny i terminowy.

Więcej porad z zakresu finansów i księgowości znajdziesz na https://ferbuy.pl/

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pełna księgowość to skomplikowany system prowadzenia ewidencji. Ważne jest, aby zlecić prowadzenie pełnej księgowości ekspertom z dziedziny finansów i rachunkowości.

Usługi te świadczone są przez biura rachunkowe:

  • - Ewidencja kont syntetycznych księgi głównej
  • - Ewidencja na kontach analitycznych
  • - Ewidencja pomocnicza
  • - Zestawienie obrotów i sald

Co warto wiedzieć o księgach rachunkowych?

Ustawa o rachunkowości zawiera szczegółowy wykaz wymieniający wszystkie podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmiotami tymi są m.in.

  • - Zarówno spółki cywilne, jak i spółki handlowe
  • - Osoby fizyczne, spółki osobowe, spółki cywilne i spółki jawne, jeżeli w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2.000.000 euro przychodów netto z towarów, produktów i operacji finansowych.
  • - Województwa, powiaty i gminy
  • - Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
  • - Jednostki organizacyjne, które działają na podstawie przepisów Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych oraz przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Oferty obejmują rzetelne i profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz usługi kadrowo-płacowe, takie jak sporządzanie list płac, prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie umów.

Socialmedia

Warte uwagi

MarTech Stack, czyli wszystkie narzędzia...

Czym jest MarTech Stack? Są to wszystkie narzędzia wykorzystywane na co dzień przez działy marketingu konkretnych firm. Dzięki nim, możliwe jest planowanie i przeprowadzanie określonych...