Zgodnie z najnowszymi prognozami, rynek Big Data ma systematycznie wzrastać o 11,9% każdego roku, w związku z czym do roku 2020 jego wartość może wynosić 210 mld dolarów. A jak Big Data jest wykorzystywane w marketingu?

To w jaki sposób analityka Big Data znalazła swoje zastosowanie w marketingu, doskonale widać na przykładzie Marketing Automation. W tym przypadku, dzięki niej możliwe jest zgromadzenie sporej ilości informacji na temat klientów, zarówno tych którzy już korzystają z naszych usług, jak i tych potencjalnych. To natomiast stanowi podstawę komunikacji z nimi w systemie MA, która jest spersonalizowana i odpowiednio ukierunkowana. Co więcej, przy pomocy Big Data możemy również na bieżąco monitorować nasze kampanie marketingowe.

Big Data w marketingu

1. Gromadzenie i analiza danych o klientach

Dzięki systemowi MA możliwe jest zgromadzenie danych demograficznych oraz behawioralnych na temat klientów oraz leadów, które są rezultatem przeprowadzonych ankiet, wypełnionych formularzy kontaktowych czy obserwowania ich aktywności na stronach internetowych oraz reakcji na poszczególne działania marketingowe firmy. Zgromadzenie tych informacji w jednym miejscu oraz ich zintegrowanie pozwala je wykorzystać w planowaniu działań marketingowych.

Przekrój demograficzny to sposób na poznanie cech oraz atrybutów kontaktów, istniejących zależności między poszczególnymi grupami docelowymi czy określenie ich procentowej liczebności. Dodatkowo, można również stworzyć precyzyjny raport oraz wykresy przedstawiające strukturę demograficzną. Dzięki temu, łatwiej jest zrozumieć jakie są najważniejsze preferencje naszych klientów.

Komunikacja z klientem

2. Segmentacja bazy oraz spersonalizowana komunikacja

Przy pomocy danych zebranych dzięki Big Data możliwe jest spersonalizowanie komunikacji z klientami. Zastosowana zostaje w tym przypadku segmentacja, dzięki której, biorąc pod uwagę wybrane kryteria, określona zostaje grupa docelowa, do jakiej dostosowany zostaje content.

W ten sposób personalizujemy komunikację z naszymi klientami, lub też z osobami, które mogą się nimi stać. Do konkretnej grupy docelowej dopasowywane są treści pod względem ich zawartości, formy czy też użytego kanału komunikacji i czasu ich przesyłania.

3. Raportowanie oraz KPI

Monitorując realizację poszczególnych zadań poprzez dashboard KPI w systemie iPresso, możemy wedle potrzeb modyfikować nasze działania marketingowe. Dzięki temu narzędziu, otrzymujemy bowiem szczegółowe informacje dotyczące skuteczności naszej kampanii marketingowej. Dodatkowo, dane zgromadzone w systemie MA pozwalają marketerowi zweryfikować to kto otworzył przesłane e-maile, o jakiej godzinie oraz w które z dodanych do wiadomości linków klikano najchętniej.