Skuteczna strategia marketingowa uwzględniać musi wielotorowość działań potencjalnych klientów i funkcjonować wielokanałowo, wykorzystując różne formy komunikacji z odbiorcami (np. za pomocą mediów społecznościowych). Taka forma marketingu, otaczająca klienta z offline i online nazywana jest Marketingiem 360°.

Marketing Automation zapewnia działanie na wielu poziomach marketingu, integrując narzędzia automatyzujące, skuteczną komunikację z klientami oraz ich monitorowanie i tworzenie baz danych. Akcje marketingowe podejmowane są automatycznie i opierają się na monitorowanych cechach i zachowaniach kontaktów. Marketing Automation zwiększa efektywność działań marketingowych wykorzystując wiele różnych kanałów interakcji z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Zaletą automatyzacji marketingu jest jego ciągłość i znana jest powszechnie jako Always-On Marketing.

Skuteczność działań marketingowych powinna opierać się dostarczaniu klientom treści w odpowiednim momencie i największym stopniu do nich dostosowanych. System ten obsługuje bazę danych o kontaktach i na bieżąco monitoruje ich zachowania i reakcje. Prowadzi też segmentację kontaktów według demograficznych i behawioralnych kryteriów. Na tej podstawie Marketing Automation podejmuje określone działania marketingowe, używając najwłaściwszych kanałów komunikacji, takich jak e-mail, strony www, landing pages, media społecznościowe, ankiety i formularze internetowe, smsy itd.

Technologia ta znajduje też zastosowanie przy zarządzaniu programami lojalnościowymi, np. umożliwia generowanie specjalnych kodów, które znajdują się później na produktach. Prowadzi to do monitorowania konsumentów, prowadząc do zwiększenia efektywności akcji i wzrostu sprzedaży.

Kanały marketingowe

Automatyczne działania marketingowe skutkują wzrostem ich skuteczności przy jednoczesnym uproszczeniu i przyspieszeniu. Prowadzą do lepszego poznania potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych klientów. Dostosowuje treści i formy komunikacji, dzięki temu oferta jest bardziej zindywidualizowana, a integracja kanałów zapewnia spójną komunikację z klientem.

Analiza kampanii i stały monitoring pozwala systemowi podjęcie działań sprzedażowych. Każdy potencjalny klient dostanie określone informacje zależne od etapu sprzedaży, na którym się znajduje. Np. jeżeli klienci dokonali zakupu, będą otrzymywali informacje mające na celu utrzymywanie dobrych i trwałych relacji, zachęcających do kolejnych transakcji.

System potrafi dystrybuować informacje prasowe na szeroką i wielokanałową skalę, w prosty sposób rozsyłać je do mediów społecznościowych i informacyjnych oraz wysyłać e-maile do konkretnych klientów.

Dzięki integracji wielu odmiennych kanałów marketingowych rozpowszechniany przez nas przekaz jest spójny i skuteczny, a jego tworzenie szybkie i wygodne.