Lead scoring w systemie Marketing Automation- z czym się wiąże?

Udostępnij:

Marketing Automation jest to system który wykorzystuje do działania narzędzia bardzo precyzyjnie obliczające oceny kontaktów oraz ich jakość i wartość.

System w skrócie nazywany MA, może zbierać wiele typów informacji, np. demograficzne (czyli imię i nazwisko, wiek, płeć, zawód, mail, numer telefonu) lub też informacje charakterystyczne dla danej grupy odbiorców (danej gałęzi gospodarczej lub grupy firm). Zebrane w ten sposób informacje pozwalają na odpowiednią punktację parametrów które są najbardziej pożądane w czasie badania (jest to tzw. scoring demograficzny, który pozwala uzyskać szereg potrzebnych informacji). Jedną z aplikacji typu marketing automation z opcją lead scoringu jest iPresso. Dowiedz się więcej na stronie: O systemie - iPresso

Poza scoringiem demograficznym, istnieje także scoring behawioralny, czyli taki który weryfikuje kontakty ze względu na ich aktywność na stronach objętych kontrolą. Taka kontrola monitoruje i zapisuje reakcje odbiorców na informacje i ogłoszenia wysyłane w obrębie badanych stron. Badane są także inne wybrane zachowania, które mogą zostać w jakiś sposób zweryfikowane przez system. System scoringu behawioralnego doskonale nadaje się do monitoringu zaawansowanych kampanii informacyjnych i promocyjnych. Dzięki monitorowaniu poprzez scoring można z powodzeniem określić jaki jest stopień zaangażowania wybranego leada w całym schemacie sprzedażowo- zakupowym.

O czym warto pamiętać tworząc plany scoringowe?

Warto przede wszystkim zaczynać od stworzenia i określenia profilu idealnego dla nas klienta. Bardzo pomaga w tym gromadzenie informacji demograficznych behawioralnych na temat klientów, ponieważ dzięki temu można określić najważniejsze cechy które powodują że dany lead jest już bliski zakupu.

Monitorowanie konwersji

Pomaga to także w tworzeniu programów lojalnościowych oraz w stałej optymalizacji planów scoringowych. W pracy marketerów jest to natomiast pomoc w dostosowaniu zamierzeń scoringowych do zmian zachodzących w bazie kontaktów.

System MA świetnie także nadaje się do przyznawania punktacji dla określonych leadów. Pozwala także na dostosowanie planów scoringowych do tworzonych oraz prowadzonych kampanii marketingowych. Jeśli kampanie prowadzone są w różnych środowiskach, na różnych grupach lead, najlepiej jest stworzyć całkiem nowe programy scoringowe z uwzględnieniem innych parametrów. Odpowiednio przygotowany MA to doskonały początek dla dalszego działania systemu zakupowego.

Przykład scoringu

Plan scoringowy to przykładowa punktacja: Alicja Nowak kierownik Działu Sprzedaży (10 pkt), mieszkająca w Warszawie (5 pkt), kontakt z formularza (5 pkt), ale nie wszedł na stronę przez ostatni e 60 dni (-5pkt). Podsumowując punkty możemy określić dalszy plan działania i np. skontaktować się telefonicznie z daną osobą.