Personalizacja, urządzenia mobilne i płatności elektroniczne – czyli zakupy w 2030 roku

Udostępnij:

Czasy się zmieniają. Dostrzega to coraz więcej osób. Już teraz aż 87% klientów spodziewa się, że w 2030 roku zdecydowana większość sklepów będzie zapewniała cyfrowe usługi, a 86% jest przekonana, że tradycyjne kasy będą w pełni zastąpione przez płatności elektroniczną i mobilną. Takie dane wynikają z raportu Przyszłość zakupów, który został opracowany przez firmę Comarch i Kantar TNS.

Handel to jedna z tych branż, które przechodzą ogromne zmiany wynikające z dygitalizacji. Wiążą się one również z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów i rozwojem sprzedaży wielokanałowej. To kolejne informacje, które wynikają z raportu Przyszłość zakupów. Najważniejsze trendy w retail dziś i w roku 2030. Comarch i Kantar TNT opracowały go na podstawie badań, w których wzięli udział konsumenci z trzech rynków: Polski, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Holandii.

Konsumenci teraz już ze wszystkim grup wiekowych oczekują, że sklepy zapewnią im nie tylko cyfrowe usługi, ale też cyfrowe formy płatności. Z tego wynikają tak wysokie ilości procentowe odnośnie cyfryzacji handlu. Jego pochodną są inne wniosku wynikające z raportu, mianowicie aż 77% respondentów uważa, że w 2030 roku sklepów tradycyjnych będzie znacznie mniej niż ma to miejsce obecnie. 61% natomiast uważa, że asystenci sprzedaży, czyli sprzedawcy, zostaną zastąpieni. Ich miejsca mają zająć doradcy cyfrowi.

Rozwój płatności mobilnych

Wzrasta również zainteresowanie otrzymywaniem spersonalizowanych ofert od sprzedawców. Przyszłość wydaje się należeć do spersonalizowanej komunikacji. Pod tym względem zdecydowanie najbardziej otwarci są Włosi (56%), a następnie mieszkańcy Wielkiej Brytanii (45%), Polski (44%), Holandii (42%), Szwajcarii (40%), Niemiec (34%). Średnia wyniosła 43%, co jest wyższym wynikiem niż miało to miejsce w latach poprzednich.

Rola usług mobilnych, które są wykorzystywane podczas zakupów, wzrasta. Zainteresowanie rozwiązania in-store jest coraz większe. Znaczący wzrost odnotowano we wszystkich badanych krajach. 50% respondentów jest otwarta na spersonalizowane oferty, które są dostarczane podczas zakupów w sklepie w czasie rzeczywistym. 49% ankietowanych natomiast jest zainteresowanych korzystaniem ze smartfona, by móc znacznie łatwiej odnaleźć w sklepie poszukiwany produkt. 28% natomiast wykazuje wyraźne zainteresowanie spersonalizowanymi ofertami, które są dostarczane w czasie rzeczywistym, dostarczanymi, kiedy kupujący znajdują się w pobliżu sklepu. Wzrost zainteresowania cyfrowymi rozwiązaniami podczas zakupów jest bardzo wyraźny.