Aby prowadzić firmę lub jakąkolwiek organizację i zapewnić jej sprawne funkcjonowanie, trzeba przede wszystkim posiadać jasno określone cele. Jedynie dzięki temu jesteśmy w stanie planować skuteczne działania i na bieżąco monitorować postęp w realizowaniu wyznaczonych zamierzeń. Mogą do tego służyć Key Performance Indicators, które są bardzo przydatnym narzędziem dla każdego przedsiębiorstwa.

Jeśli dana firma chce przyciągnąć do siebie jak najwięcej nowych klientów i zwiększyć tym samym swoją sprzedaż, musi wykonać w tym celu kilka kroków. Konieczne jest przede wszystkim lepsze zareklamowanie swojej strony internetowej i zwiększenie na niej ruchu. W tym przypadku doskonale widać, jak wiele może dać ustalenie KPI. Jeśli firma w takiej sytuacji nie określi żadnych wskaźników i przyjmie jedynie ogólne założenie wzrostu ruchu na stronie, to nie będzie potem w stanie realnie ocenić efektów swoich działań. Wynajmując do tych celów agencję marketingową i przeznaczając na to konkretny budżet przedsiębiorstwo nie jest w stanie określić, czy wydatek ten był dla niego rzeczywiście opłacalny. Sam fakt zwiększenia ruchu nie jest jeszcze miarodajny. Ruch mógł wzrosnąć, ale jednocześnie na zbyt małym poziomie aby wyraźnie przełożyło się to na wyższą sprzedaż firmy.

Plan działania firmy

Sprawa wygląda zupełnie inaczej w sytuacji, gdy firma z góry zdefiniuje efekty i cele które mają zostać osiągnięte. W takim przypadku znane są dokładne założenia, na przykład co do ilości nowych odsłon strony internetowej które mają pojawić się w ciągu miesiąca. Firma, decydując się na zlecenie tego zadania agencji marketingowej wie, na co konkretnie przeznacza pieniądze. Znacznie łatwiejsze staje się też ustalenie budżetu. Efektem tego jest pewność, że żadne środki finansowe przeznaczone na te działania nie zostały zmarnowane.

KPIs to oczywiście bardzo szeroka kwestia. Oprócz tych głównych założeń i celów można określać też mniejsze punkty do osiągnięcia. Takie szczegółowe monitorowanie efektów swoich działań pozwala również na określenie, które narzędzia i stosowane metody sprawdzają się najlepiej i zapewniają widoczne efekty, a które nie są warte przeznaczanych na nie środków. Ustalanie KPI jest zatem sposobem na znaczne lepsze planowanie i realizowanie swojej strategii rozwoju. Wskaźnik ten daje przede wszystkim jasny obraz tego, w jakim kierunku mamy skierować nasze wysiłki i które działania są dla nas w danym momencie najważniejsze. Jest to również bezcenne źródło wiedzy o skuteczności poszczególnych działań.

Socialmedia

Warte uwagi

KPI - przykłady, wyznaczanie, sposób...

KPI – Key Performacne Indicators, a więc inaczej mówiąc kluczowe wskaźniki efektywności to takie jedno z lepszych narzędzi, które będzie pomocne w zarządzaniu praktycznie każdym...