Rok 2018 obiecujący dla wideo marketingu

Udostępnij:

Niewiele ponad 6% marketerów widzi siebie w roli lidera wideo marketingu. Mimo to blisko 80% ankietowanych zapowiedziało, że ma zamiar zwiększyć swe działania na tym obszarze i użyć ich do budowania bliższych relacji z odbiorcami. Są to wyniki raportu „Where are Brand Marketers Taking Their Video Strategy in 2018” przygotowanego przez Innovid.

Istotną funkcję w komunikowaniu się dzięki materiałom filmowym powinny w tym roku odgrywać dane dotyczące poszczególnych odbiorców treści. Blisko 75% respondentów sądzi, że tego typu informacje będą miały wpływ na ich strategię dotyczącą publikowania materiałów wideo. Raport Innovid ukazuje też, że 9 na 10 marketerów dostrzega potrzebę monitorowania etapu realizacji swych założeń przy użyciu wskaźników KPI.

Większa część marketerów nie podaje się za specjalistów w dziedzinie wideo marketingu. Zaledwie 6% z nich uważa się za innowatorów w tej dziedzinie, a  jedynie 19% sądzi, że ich wiedza na tym polu jest ponadprzeciętna. Blisko 6 na 10 z ankietowanych (55%) określa się jako przeciętny wykonawca marketingowej wideo strategii. Większość badanych ocenia też, że nie wie w stopniu zaawansowanym, jak wykorzystać dane konsumentów, by skutecznie do nich dotrzeć w przekazie wideo. Ten brak pewności siebie powoduje, że przeważająca część firm zleca zadania tego typu podmiotom zewnętrznym – 35% ankietowanych powierza je agencjom, a 31% podjęło się ścisłej współpracy z kilkoma podmiotami z zewnątrz. Największymi trudnościami czekającymi na prowadzących działania wideo marketingowe są  w głównej mierze ograniczenia budżetowe, a także niezadowalające umiejętności w załodze firmy.

Przyszłość wideo marketingu

Powyższe przeszkody nie hamują jednak optymizmu ankietowanych co do tej formy docierania do klienta. Aż 79% z nich uważa, że 2018 rok przyniesie w ich firmach zwiększenie nakładów na wideo marketing. Blisko 75% respondentów przyznało ponadto, że prowadzenie tych działań będzie napędzane dodatkowo danymi konsumentów. Około 71% badanych prognozuje też ułatwienia w przyszłym realizowaniu strategii wideo marketingowej. Blisko 90% marketerów podkreśla też duży wpływ nowoczesnych technologii na wyznaczanie i pomiar KPI (kluczowych wskaźników efektywności).

Raport wskazuje ponadto na kluczową rolę dwóch platform publikujących płatne treści wideo – Facebook (z 40% udziałów) oraz YouTube (27%). Blisko 25% tych nakładów dotyczy działań w sferze mobilnej, a więc wideo marketingu przeznaczonego i odtwarzanego na telefonach komórkowych i tabletach.

Socialmedia

Warte uwagi

Rok 2018 obiecujący dla wideo marketingu

Niewiele ponad 6% marketerów widzi siebie w roli lidera wideo marketingu. Mimo to blisko 80% ankietowanych zapowiedziało, że ma zamiar zwiększyć swe działania na tym obszarze i użyć ich...