Korzystanie z różnych form komunikacji przez konsumentów jest możliwe dzięki szeroko pojętemu rozwojowi technologicznemu. Always On Marketing służy pozostawaniu w ciągłym kontakcie z klientami, którzy często korzystają z różnych środków służących do komunikacji. 

Za pośrednictwem sieci potencjalni konsumenci są bardzo łatwo dostępni. Należą oni do tak zwanych Always On Consumers - to konsumenci, którzy użytkują różnego rodzaju kanały służące do komunikacji za pośrednictwem sieci : mediów o charakterze społecznościowym i na przykład aplikacji na urządzeniach mobilnych. Różne źródła, w których można się doszukiwać informacji z wielu dziedzin i wykorzystanie mediów o każdej porze, bez względu czy jest to noc, czy dzień kreują całkiem nowe wyzwania dla marketingowców.

Kilkadziesiąt lat wstecz ogólny dostęp do wszelkiego rodzaju informacji nie był zbyt szeroki. Mogliśmy je czerpać z radia, telewizji, czy książek, niemniej jednak poświęcony na to czas był zdecydowanie dłuższy od wyszukiwania informacji za pomocą dzisiejszej technologii. Dzisiaj możemy wyszukiwać informacje gdzie i kiedy tylko zechcemy na przykład poprzez smartfon. Jak wynika z badań Pew Research Center, aż 97% obywateli Amerykańskich w wieku 18- 29 lat ma telefon mobilny, a 84% wykorzystuje media o charakterze społecznościowym. To znaczy, że komunikują się że sobą całą dobę. Chcąc podjąć decyzję odnośnie jakiejś usługi korzystają z ich opisów w przeróżnych kanałach służących do komunikacji.

Klienci mają do dyspozycji takie możliwości, które powodują duże zmiany w zakresie marketingu. Aby móc sprostać wymaganiom Always On Consumers stworzono Always On Marketing. 

Klienci korzystają często nie tylko z urządzeń do komunikacji internetowej, ale także z pozostałych mediów. Według badań Ernst & Young 88% konsumentów, którzy oglądają telewizję korzysta równocześnie także z komputera, a nawet połowa użytkuje wtedy telefony mobilne. Dzięki temu, że konsumenci używają różnych kanałów komunikacji, firmy mogą się z nimi porozumiewać w różny sposób.

Dlatego też dzisiejszy marketing powinien być nowoczesny, a zatem dopasowany do różnych środków komunikacji. Żeby sprostać wielokanałowej komunikacji konsumentów marketing powinien również ją użytkować. 

Kreowanie działań marketingowych

Biorąc pod uwagę jednoczesne wykorzystywanie różnych mediów i przeróżnych środków komunikacji, marketing będzie musiał opierać się na poznaniu i zrozumieniu tego, jak z nich korzystają klienci, a także dostosowaniu swoich działań do ich wymogów. Muszą także zrozumieć w jaki sposób posługiwanie się danym środkiem do komunikacji wpływa na zainteresowanie danym produktem i jakie informacje są najchętniej wyszukiwane przez klientów. 

Marka musi znajdować się tam, gdzie jej odbiorcy. W tym wypadku wykorzystuje się różne środki, które służą do komunikacji potencjalnym odbiorcom. Wymienić możemy tutaj profile społecznościowe, czy na przykład osobiste blogi. Jeśli nie wyrazimy żadnej aktywności w wyżej podanych miejscach, klienci pójdą do konkurencji, którą łatwiej zauważyć. Świat, w którym ilość potencjalnych informacji znacznie przewyższa możliwość zapoznania się z nimi przez odbiorcę, markę przez nas posiadaną musimy dostosować  do niego i reagować na jego działania. Dzięki temu zdobędziemy jego zaufanie, co w przyszłości wygeneruje większe zyski.

Udzielanie się w kanałach komunikacji, które użytkują klienci jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy być postrzegani jako rzetelna firma musimy przyjmować wszelką krytykę, przekazywać rzetelne informacje i odpowiadać na pytania.

Dzisiejsi odbiorcy cechują się dużą aktywnością. Jeżeli łączą się z różnymi firmami chcą, aby spełniały ich oczekiwania i udzielały szybkich odpowiedzi. Dlatego marketing musi być otwarty na ich uwagi. Klienci mają czuć, że ich sugestie mają wpływ na końcowy produkt, dostosowany do ich wymagań. Treści przez nas wysyłane powinny się ze sobą łączyć, być niepowtarzalne i wciągać klienta.

Działanie w sposób aktywny w różnorodnych kanałach służących do komunikacji poprawi widoczność naszej marki dla odbiorcy. Dotyczy to w dużej mierze firm, które zwykle nie są zbyt rozpoznawalne przez klientów. Jeśli będą się udzielać w różnorodnych kanałach służących do komunikacji i dostarczać tylko wartościowe i użyteczne treści mogą być lepiej widoczne.